Page 8 - Gids Felsnaad G3 Dak Nederland
P. 8

G3-dakafwerkingsprofielen             Banen Felsnaad VMZINC

     7                          8
    Na de plaatsing van de banen Felsnaad VMZINC aan de zijrand G3 plooit  •  Om de zijrand gemakkelijker te verwezelijken, raden we aan om de
    men de overstekende buitenkant over de neus van de zijrand G3. Sluit  plooi uit te voeren als volgt:
    tenslotte de voorbereide plooi rond de zijrand G3 met een platte plooitang. •  Ofwel met de plooibank in de werkplaats.(plooibank aangepast aan
                                 de lengte van de banen)
                               •  Ofwel op de werf, vóór de plaatsing, met daartoe bestemd
                                 gereedschap (bijvoorbeeld: Unibender van WUKO)    8 • G3-afwerkingsprofielen / SEPTEMBER 2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13