Page 7 - Gids Felsnaad G3 Dak Nederland
P. 7

G3-dakafwerkingsprofielen             Banen Felsnaad VMZINC

     3                          4


                                   30 mm        30 mm
               30 mm

    Traceer en verwijder de beschermfolie over een breedte van 30 mm  Plooi de onderkant op 180° (hoogte van de plooi: 30 mm) over de hele
    onderaan en aan de niet geprofileerde zijkant van de randbaan.  breedte van de baan en plooi de buitenkant over de ganse lengte op 110°
    Snij onderaan de randbaan: de buitenhoek op 45° weg (30/30 mm),  (hoogte van de plooi: 30 mm).
    maak dicht bij de geprofileerde zijkant de schuine insnijding.     5                          6

                                       x
                                     15mm                                     30mm
                                     35mm                10mm
                                                       30mm
    In het geval van een verlucht dak: tussen de laatste bebordings-planken  Profileer de Felsnaad VMZINC banen volgens de lengte van de dakhelling
    van elke dakhelling een verluchtingsopening, beschermd door muggengaas,  (van de buitenrand van de druipband tot aan het uiteinde van de laatste
    voorzien (minimaal 35 mm). De ruimte tussen de banen Felsnaad VMZINC  bebordingsplanken bovenaan de dakhelling) + 55 mm + de lengte “X” die
    aan weerszijde van het dak moet 30 mm breed zijn.  nodig is om de opening van 30 mm tussen de kop van de banen te behouden.


      Tip: bij een warm dak mag de opstand 25 mm bedragen en dient geen opening voorzien te worden tussen de kop van de banen.


                                             SEPTEMBER 2018 / G3-afwerkingsprofielen • 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12