Page 6 - Gids Felsnaad G3 Dak Nederland
P. 6

G3-dakafwerkingsprofielen             Banen Felsnaad VMZINC

     Plaatsing:
     In functie van de gekozen plaatsingsmethode verschillen de
     profielen van de banen Felsnaad VMZINC voor elk dakvlak.
     Plaatsing centraal, gevolgd door de plaatsing van de zijranden:
     Het externe profiel van de laatste banen Felsnaad VMZINC
     links en rechts moet een ‘L’-profiel zijn. De baan Felsnaad
     VMZINC op de zijranden moeten een ‘U’-profiel hebben.

     Plaatsing van de eerste Felsnaad VMZINC op de zijrand,
     gevolgd door de plaatsing van de Felsnaad VMZINC banen
     op het centrale gedeelte:
     •  De eerste zijrand Felsnaad VMZINC moet aan de zijkant
       een ‘L’-profiel hebben.
     •  De laatste baan Felsnaad VMZINC moet aan de zijkant
       een ‘U’-profiel hebben.


     1                          2          min. 150 mm
           max. 370 mm


    Denk eraan bij het uitmeten dat de nuttige breedte van de randbaan  Aansluiting van de randbanen. De voorbereiding: snij de buitenkant van de
    minimaal 150 mm en maximaal 370 mm bedraagt. Een symmetrische  randbaan Felsnaad VMZINC, op de zichtbare breedte (minimaal 150 mm en
    opmeting levert een beter esthetisch resultaat op. Voor gebogen daken  maximaal 370 mm) + 35 mm.
    moet de krommingsstraal minstens 3 m bedragen. De plaatsing van de
    banen begint vanuit het midden of aan één van de uiteinden van het dak.

    6 • G3-afwerkingsprofielen / SEPTEMBER 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11