Page 5 - Gids Felsnaad G3 Dak Nederland
P. 5

G3-dakafwerkingsprofielen             Zijrand G3

     1                          2
    Lijn de steunklangen uit en maak ze vast, laat een ruimte van 10 mm vrij  Haak het zijrandprofiel in de steunklangen vast en spijker ze vast zoals u
    tussen de dakrand en de druipneus van de steunklangen, om de druipband  voor de goot gedaan heeft. De elementen overlappen elkaar met 50 mm.
    gemakkelijk over de klangen te kunnen schuiven.   Plaats de zijrand G3 van beneden naar boven.
     3                          4

    Om een perfect esthetisch resultaat te bereiken, raden wij u aan om de  Voor gebogen daken (krommingsstraal minimaal 3 m). Voorzie een vertikale
    druipband van de zijrand G3 eerst op 90° recht te plooien. De druiplijst  insnijding in de druiplijst van het de zijrand G3. De insnijding dient te
    van de eerste zijrand G3 (aan elke binnenhoek van het dak) wordt aan de  gebeuren om de 1/10 van de waarde van de straal van de curve (bv.:
    onderkant afgesneden, om in het profiel van de gebruikte goot te passen. krommingsstraal van het dak is 5 m => insnijding in de druipband om de
                               500 mm). Voor meer informatie verwijzen wij naar onze technische dienst.

                                             SEPTEMBER 2018 / G3-afwerkingsprofielen • 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10